Article 16313

Title of the article

JURIDICAL TEXT: PROBLEMS OF INTERPRETATION AND TRANSLATION

Authors

Barabash Ol'ga Vladimirovna, Candidate of philological sciences, associate professor, sub-department of professional pedagogy and psychology, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), olphil@mail.ru
Meshcheryakova Ol'ga Viktorovna, Candidate of pedagogical sciences, director of the Institute of International Cooperation, Penza State University (40 Krasnaya street, Penza, Russia), imsgu@bk.ru

Index UDK

 81,33

Abstract

Background. The article aims at investigation of a problem of juridical text interpretation and translation, associated with structural-semantic specifications of Russian and English juridical terms.
Materials and methods. The study material is Russian and English juridical terms. The main method of research is comparativetypological.
Results. Interpretation and translation is considered in the context of hermeneutical concepts. The authors analyze interpretational and translational peculiarities of such units of language lexico-semantic system, the meaning of which depends on the context. Adequacy and equivalency of translation depends on the category of informative eterminacy/indeterminacy of the source juridical text.
Conclusions. On the basis of functional, structural and semantic characteristics the researchers determine a juridical term, which is suggested to be understood as a word of a phrase, used in juridical sub-style of the official manner of the language, expressing a key notion of a rule of law and featuring distinct semantic limits and narrow lexical compatibility. The authors also formulate an algorithm of interpretation and translation of multicomponent juridical terms, based on term components’ belonging to a certain part of speech and to a certain functional style; on distinguishing a determiner; on the analysis of semantic connection between phrase elements and their division into semantic groups; on match selection.

Key words

 juridical text, translation, interpretation, term

Download PDF
References

1. Superanskaya A. V., Podol'skaya N. V., Vasil'eva N. V. Obshchaya terminologiya: voprosy teorii [General terminology: theoretical issues]. Moscow: Nauka, 2012, 247 p.
2. Glushko M. M. Funktsional'nyy stil' obshchestvennogo yazyka i metody ego issledovaniya [Functional style of social language and research methods thereof]. Moscow: Izd-vo MGU, 1974, 120 p.
3. Gorodetskiy B. Yu. Termin kak semanticheskiy fenomen (v kontekste perevodcheskoy leksikografii) [Term as a semantic phenomenon (in the context of interpretational lexicography)]. 2006. Available at: www.dialog-21.ru/dialog2006/materials/pdf/Gorodets kiyB.pdf, svobodnyy.
4. Khizhnyak S. P. Yuridicheskaya terminologiya: formirovanie i sostav [Juridical terminology: formation and content]. Saratov: Izd-vo Sarat. gos. un-ta, 1997, 134 p.
5. Podstrakhova A. V. Perevod yuridicheskogo teksta: problemy lingvisticheskoy i mezhkul'turnoy kommunikatsii [Translation of juridical texts: problems of linguistic and intercultural communication]. Available at: http://www.vfnglu.wladimir.ru/Rus/NetMag/ v4/v4_ar13.htm
6. Mushchinina M. M. Yurislingvistika-5: Yuridicheskie aspekty yazyka i lingvisticheskie aspekty prava: mezhvuz. sb. nauch. st. [Forensic linguistics-5: Juridical aspects of language and linguistic aspects of law: interuniversity collected papers]. Barnaul, 2004. Available at: http://gendocs.ru/v27388/yurislingvistika_2004__05?page=2
7. Sdobnikov V. V., Petrova O. V. Teoriya perevoda: ucheb. dlya studentov lingvisticheskikh vuzov i fakul'tetov inostrannykh yazykov [Translation theory: textbook for students of linguistic universities and foreign language faculties]. Moscow: ACT: Vostok– Zapad, 2007, 448 p.
8. Komissarov V. N. Obshchaya teoriya perevoda. Problemy perevodovedeniya v osveshchenii zarubezhnykh uchenykh: ucheb. posobie [Geeral theory of translation. Problems of translation science in the studies of foreign researchers: tutorial]. Moscow: CheRo, 2000, 136 p.
9. Semko S. A., Ryabov G. P. Informatsionno-kommunikativnye aspekty perevoda: sb. nauch. tr. [Information-communicative aspects of translation: collected papers]. Nizhny Novgorod: NGLU im. N. A. Dobrolyubova, 1998, part. 2.
10. Sokolov F. A. Estetika i etika v izmenyayushchemsya mire: sb. st. [Aesthetics and ethics in the changing world: collected papers]. Saint Petersburg: Asterion, 2009, pp. 268–273.
11. Bogatyreva E. D. Khudozhestvennyy perevod kak interpretatsiya: na materiale frantsuzskikh perevodov poemy A. S. Pushkina «Mednyy vsadnik»: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Artistic translation as an interpretation: by the materials of French translations of the poem “Copper horseman” by A.S. Pushkin: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Moscow, 2007. Available at:
http://www.dissercat.com/content/khudozhestvennyi-perevod-kak-interpretatsiya-na-materiale-frantsuzskikh-perevodov-poemy-push#ixzz2UCwHLhKe 
12. Dem'yankov V. Z. Yazyk i kul'tura: Fakty i tsennosti: k 70-letiyu Yuriya Sergeevicha Stepanova [Language and culture: Facts and values: commemorating 70th jubilee of Yury Sergeevich Stepanov]. Moscow: Yazyki slavyanskoy kul'tury, 2001, pp. 309–323.
13. Bushev A. B. Yurislingvistika [Forensic linguistics]. 2010, no. 10. Available at: http:// siberia-expert.com/load/nomera_zhurnalov/1-1-0-10
14. Nekrasova T. P. Osobennosti perevoda yuridicheskoy terminologii s russkogo yazyka na angliyskiy yazyk: avtoref. dis. kand. filol. nauk [Specifics of juridical terminology translation from Russian to English: author’s abstract of dissertation to apply for the degree of the candidate of philological sciences]. Moscow, 2013. Available at: http://www.philol.msu.ru/~ref/avtoreferat2013/nekrasova.pdf
15. Tkacheva L. B. Osnovnye zakonomernosti angliyskoy terminologii [Basic regularities of English terminology]. Tomsk: Izd-vo Tom. un-ta, 1987, 200 p.
16. Lotte D. S. Osnovy postroeniya nauchno-tekhnicheskoy terminologii [Fundamentals of scientific-technical terminology formation]. Moscow: Izd-vo Akademii nauk SSSR, 1961, 159 p.

 

Дата создания: 13.10.2014 08:54
Дата обновления: 14.10.2014 13:40